GH:s årsmöte blir torsdag den 25 februari kl 18.00 @ 15 Feb 2021
Gamla Hellener avhäller sitt årsmöte torsdag den 25 februari kl 18.00. Mötet blir digitalt p.g.a. av den rådande pandemin och som mötesprogramvara används Skype. Mer information hittar du i GH:aren 2021/1 som återfinns under "GH:aren (sedan 1954) i spalten till vänster. Anmälan senast torsdag 18/2. Välkomna! Gamla Helleners styrelse
News powered by CuteNews - http://cutephp.com