Detta är sidan för GH:s arrangemang

För sina medlemmar och deras respektive arrangerar Sällskapet varje år olika arrangemang, kulturella och andra. Allt i den anda som föreskrivs i stadgarna,
"Att samla mångåriga medlemmar av denna klubb till kamratligt och idrottsligt umgänge".

Kommande evenemang i GH:s regi

Torsdagen den 7:e juni:
GH-boulen på Hellasgården. Inkastning från kl 17.30.
Efter avslutad bouletävling inbjuds deltagarna till klubblokalen för sedvanlig torsdagsmiddag med goda tillbehör.
En liten prisutdelning för de bäst placerade i GH-boulen utlovas åxå.
Efter avslutad mat och prisutdelning håller GH:s styrelse ett öppet styrelsemöte.
Förhandsanmälan är ett måste, SENAST MÅNDAG 4 juni, inte minst med tanke på krubbet.
Kjell, tel 0708-278 590, kjellgus45@gmail.com,
Classe, tel 070-513 20 20, classe@stroms.eu,
Jan Falk, tel 070-620 12 52, jan.falk@publicist.com,
eller till någon av de övriga i GH:s styrelse.
VÄLKOMNA!

Onsdagen den 15:e augusti: OBS Nytt datum!
GH-golfen på Viksbergs GK. GH-golfen är en tradition från början av det 21:a seklet och körs nästan alltid på Viksbergs GK.
Efter avslutad golf samlas vi i restuarangen över en macka och berättar hur det gick och kamraterna berättar varför.
En liten enkel prisutdelning för de bäst placerade i GH-golfen utlovas åxå.
Förhandsanmälan är ett måste, SENAST FREDAG 3 augusti.
Kjell, tel 0708-278 590, kjellgus45@gmail.com,
Classe, tel 070-513 20 20, classe@stroms.eu,
Jan Falk, tel 070-620 12 52, jan.falk@publicist.com,
eller till någon av de övriga i GH:s styrelse.
VÄLKOMNA!

Till hösten ryktas det om bl.a. museibesök och besök på Riksarkivet!

Du får gärna själv komma med förslag på arrangemang som Du tycker att GH borde ta upp. Hör i så fall av Dig till någon i styrelsen.

De flesta av arrangemangen kräver förhandsanmälan till någon i styrelsen och då är också antalet platser begränsat om annat ej anges.
Först till kvarn gäller.