VÄLKOMMEN

NYHETER !

GH:s årsmöte blir torsdag den 25 februari kl 18.00
Gamla Hellener avhäller sitt årsmöte torsdag den 25 februari kl 18.00. Mötet blir digitalt p.g.a. av den rådande pandemin och som mötesprogramvara används Skype. Mer information hittar du i GH:aren 2021/1 som återfinns under "GH:aren (sedan 1954) i spalten till vänster. Anmälan senast torsdag 18/2. Välkomna! Gamla Helleners styrelse
Skrivet 2021-02-15 12:34 av Kjelle
Powered by CuteNews