Sällskapets styrelse och stiftare

Styrelse

Styrelsen, som valdes vid årsmöte har följande sammansättning. Här visas också Sällskapets hedersledamöter.

Ordförande
Kjell Gustafsson - 0708-278 590 - kjellgus45@gmail.com

Vice ordförande
Clas Ström - 070-513 20 20 - classe@stroms.eu

Sekreterare
Lars-Gunnar Öberg - +46 (0)70 301 44 87 - lars-gunnar.oberg@outlook.com

Kassör
Peter Fernström - 070 563 0014 - peter@fernstrom.org

Ledamöter
Kristina Dahlqvist - 08-21 66 37 - kristinadahlqvist@telia.com
Jan Falk - 0706 201 252 - jan.falk@publicist.com
Jan Dahlin - 070-535 47 22 - jan.dahlin@telia.com
Britt-Marie Jutner - britt-marie.jutner@distrairs.se

Vårdare av Farbrors grav - Smyckas av Kyrkogårdsförv.

Revisorer
Hans-Eric Barner
Lars Appeldahl

Revisorssuppleant
Eva Gustavsson

Valberedning
Björn Holmgren, sammankallande - bjorn.f.holmgren@bredband.net
Anders Thureson - anders.thureson@hercules.se
Kurt Nyström - kurtnystrom57@gmail.com


Stiftare

Sällskapets GH:s stiftare vid sammanträdet den 16 maj 1922 på på Börsenrestaurangen i Enskede Slakthus
I flera fall har vi tagit med dödsdatum och yrke eller titel. Om något av dessa saknas innebär det endast att vi inte hittat några uppgiftare för denna stiftare.

Fritz Ahlenius, 1892-08-21 - 1940-05-25, Tandtekniker
Simeon Ahlenius, 1890-03-10 - 1957-11-13, Tandtekniker
Sven Ahlgren, 1891-06-10 - 1971-09-24, Avdelningschef
Bror Blomqvist, 1887-09-08 - 1964-04-15, Skorstensfejarmästare
Sven Bergström, 1894-02-28 - 1979-07-28, Kontorist
Vilhelm Ulrik "Dicken" Brennius (fd Andersson), 1887-05-24 - 1961-05-28, Trädgårdsmästare
Ivan Bolle, 1892-05-11 - 1952-07-18, Banktjänsteman
Gunnar Eriksson, 1893-08-13 - 1981-03-17, Banktjänsteman
Oscar Eriksson, 1891-05-21 - 1961-07-24, 1:e tullkontrollör
Nils Gyxgård, 1885-07-02 - 1950-02-18, Kamrer
Karl Haglund, 1890-09-24 - 1971-11-05, Boktryckare
August Hjertzell, 1872-07-22 - 1926-08-05, Guldsmed
Sven Holm, 1893-01-01 - 1979-04-2, Disponent
Oscar Kihlström, 1886-12-01 - 1973-08-31, Juvelerare
Erik Lindblom, 1889-05-24 - 1948-03-11, Vaktmästare
Karl Lindblom, 1892-06-07 - 1969-06-21, Kontorist
Erik Lundkvist (släkt med Gyxgård), 1886-05-31 - 1966-08-19, Faktor
Ernst Malm, 1895-11-20 - 1973-01-11, Direktör
Sven Malm, 1894-02-25 - 1974-11-26, Avd Chef
Manne (Magnus) Nilsson, 1888-06-02 - 1958-11-20, Montör
Edvin Olofsson, 1892-01-18 - 1946-11-26, Köpman
Gunnar Rooth, 1896-07-27 - 1952-04-04, Direktör
Ivar Sjönander, 1885-12-23 - 1940-02-07, Tjänsteman
Adolf Ström, 1889-02-13 - 1964-04-07, Konditor
Sven Wallbom, 1895-03-04 - 1976-06-09, Direktör
Johan Henning Österlund, 1887-09-17 - 1954-09-01, Poliskonstapel